Educatief verlof: alles wat je moet weten

Wat is educatief verlof?

Als werknemer wil je je misschien graag bijscholen om door te kunnen groeien op je werk of om je verder te specialiseren in de materie waarmee je al bezig bent. Je kan perfect een erkende opleiding volgen tijdens je werkuren zonder dat er iets wijzigt aan je loon, dat heet dan betaald educatief verlof. Een voorstel om een erkende opleiding te volgen mag jouw werkgever niet weigeren, maar je maakt best wel goede afspraken met elkaar. Zo hebben jullie beiden een duidelijk overzicht van de werkplanning.

educatief verlof

Wat zijn de voorwaarden voor educatief verlof?

Werk je in de private sector of werk je voor een autonoom overheidsbedrijf, dan kan je in principe je educatief verlof gebruiken. Zelfs als uitzendkracht heb je dit recht. Er zijn wel een aantal voorwaarden waarmee je rekening moet houden.

 • Erkende opleiding: Je hebt enkel en alleen recht op educatief verlof wanneer je een erkende opleiding wil volgen. Dat kan gaan om een algemene opleiding of een beroepsopleiding
 • Aantal lesuren: De opleiding moet minimum 32 lesuren per jaar bevatten
 • Tewerkstellingsregime: Afhankelijk van je tewerkstellingsregime heb je recht op educatief verlof. Stel dat je deeltijds werkt met een vast uurrooster waarin je minstens halftijds werkt, maar wel minder dan 4/5de, dan zal je geen recht hebben op educatief verlof wanneer je een algemene opleiding volgt. Wanneer je tewerkstellingsregime er zo uit ziet kan je wel nog een beroepsopleiding volgen met educatief verlof. De voorwaarde hier is dat de opleiding gevolgd moet worden tijdens de arbeidsuren. In alle andere gevallen wat betreft tewerkstelling, heb je steeds recht op educatief verlof.
 • Contactonderwijs: Doorheen de cursus moet je begeleid worden. Wanneer je de cursus op eigen houtje moet leren, dan heb je dus geen recht op betaald educatief verlof. Wanneer er bij afstandsonderwijs toch minimum 32 contacturen, dan heb je uiteraard wel recht op betaald educatief verlof.

Wat zijn de gevolgen voor betaald educatief verlof vanwege Covid-19?

Normaal moet de erkende opleiding minstens 32 contacturen bevatten. Omwille van de coronamaatregelen is dat niet altijd mogelijk. De lesgever van jouw cursus kan ervoor kiezen alles volledig online te onderwijzen. Ook kan de opleidingsverstrekker de lessen later laten doorgaan, de opleiding stopzetten of één van de voorgaande keuzes combineren.

 • Online: Wanneer de docent de lessen online laat doorgaan, dan moet die voor alle deelnemers een aanwezigheidsattest voorzien. Op die manier kan je nog steeds je betaald educatief verlof opnemen.
 • Opgeschorte lessen: Wanneer de lessen op een later moment terug worden aangevangen, dan wordt de opleidingsduur verlengd. De opleidingsverstrekker moet dan de einddatum en de lesmomenten van de opleiding aanpassen op de aanwezigheidsattesten.
 • Stopgezette lessen: Als je docent de lessen stopzet, dan moet die zo snel mogelijk alle deelnemers op de hoogte brengen. De einddatum moet aangepast worden op het aanwezigheidsattest en de uren die je al had ogenomen, en betaald waren, worden terugbetaald. Vijf dagen na de einddatum van de opleiding kan je dus geen betaald verlof meer opnemen.

Welke opleidingen zijn erkend?

 • Algemene opleiding: Dit zijn opleidingen die georganiseerd of erkend worden door vakbondsorganisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld jeugd- of volwassenenorganisaties die opgericht of erkend zijn door een vakbondsorganisatie. Verder zijn er ook nog opleidingen die goedgekeurd zijn door de Vlaamse erkenningscommissie.
 • Beroepsopleiding: Dit zijn eerder technische en professionele opleidingen. Denk maar aan het volwassenenonderwijs, Syntra-opleidingen, opleidingen van de VDAB of een mentoropleiding. Graag een volledig overzicht van alle soorten beroepsopleidingen? Dan neem je hier best eens een kijkje.

Hoeveel uren betaald educatief verlof mag ik opnemen?

Wanneer je een erkende opleiding volgt, dan mag je afwezig zijn op het werk tijdens de lesmomenten van de cursus. Maar let wel op, want op het totaal aantal uren zit een limiet. We bekijken hier alles even in detail:

 • De regel stelt dat je enkel het aantal uren betaald educatief verlof mag opnemen naargelang het aantal uren dat je aanwezig was tijdens de opleiding. Stel dat je in totaal een opleiding hebt van 50 uren, maar je was enkel aanwezig bij 42 lesuren. Dan heb je ook maar recht op 42 uur betaald educatief verlof.
 • Wanneer je bijvoorbeeld les hebt in blokken van 50 minuten, dan telt een les van 50 min voor 1 uur betaald educatief verlof.
 • Het maximumaantal uren betaald educatief verlof dat je mag opnemen per schooljaar (1 september tot en met 31 augustus) is bepaald naargelang het type opleiding. Doorgaans krijg je voor een algemene opleiding maximum 80 uren betaald educatief verlof. De beroepsopleidingen schommelen tussen de 100 en de 120 uren. Wanneer het binnen deze beroepsopleidingen gaat om een knelpuntberoep, dan kan het aantal uren uitbereid worden naar 180 uren betaald educatief verlof.

Hoe regel ik educatief verlof met mijn werkgever?

Wanneer je een erkende opleiding wilt volgen en daarbij dus recht krijgt op educatief verlof, moet je je werkgever inlichten. Dat is belangrijk omdat vanaf het moment dat je aangeeft dat je educatief verlof wilt opnemen, je beschermd bent tegen ontslag, ook wel ontslagbescherming genoemd. Deze bescherming heb je tot het einde van de opleiding die je volgt. Dat betekent dat je werkgever je niet mag ontslaan in verband met je betaald educatief verlof. Hij/zij moet hier een andere goede reden voor hebben en die ook kunnen bewijzen. Wanneer jouw werkgever je toch ontslaat tijdens deze periode in verband met je betaald educatief verlof, of helemaal geen geldige reden heeft voor het ontslag, dan heb je dankzij de ontslagbescherming recht op:

 • Een vergoeding die gelijk is aan 3 maand je huidige loon.
 • Een verbrekingsvergoeding.

Behoud ik als werknemer mijn volledig loon?

Tijdens je educatief verlof heb je recht op het behoud van loon met een maximumgrens van € 2.928 bruto per maand. Wanneer je meer verdient dan € 2.928 bruto per maand, dan mag jouw werkgever in principe je loon beperken tot die grens wanneer je betaald educatief verlof inzet. Belangrijk is ook dat je rekening houdt met de volgende zaken:

 • Ben je afwezig op je werk en zet je daarvoor ten onrechte je betaald educatief verlof in, dan kan je werkgever eisen om het loon terug te betalen
 • Neem je deel aan een niet erkende opleiding en zet je betaald educatief verlof in, ook dan kan je werkgever een terugvordering van het loon eisen.
 • Hetzelfde geldt wanneer je betaald educatief verlof inzet wanneer je bijvoorbeeld geschorst bent.
 • Zet je betaald educatief verlof in na de datum van het laatste examen van je erkende opleiding, ook dan heeft werkgever het recht om een terugbetaling van het loon te eisen.
Geschreven door Thomas
Als oprichter van deze website tracht ik een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle thuisopleidingen, cursussen en studies die er beschikbaar zijn. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk bij te leren.

Mijnstudie.be

Over ons
Blog
Contact
Privacy