Kmo-portefeuille: alles wat je moet weten

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid. Stel je wilt de kwaliteit van je kleine middelgrote onderneming verbeteren, dan kan je beroep doen op de kmo-portefeuille. Op die manier krijg je financiële steun om te investeren in opleidingen (bijvoorbeeld om je personeel bij te scholen) of om beroep te doen op adviesdiensten (wanneer je bijvoorbeeld beroep wilt doen op een expert om je communicatieplan verder uit te werken).

Voor wie is de kmo-portefeuille?

 • Kmo’s
  Zoals het woord het al zelf zegt, is de kmo-portefeuille uiteraard een maatregel die voorzien wordt voor de kleine en middelgrote ondernemingen
 • Eenmanszaak
  Simpel is dit gewoon wanneer je een zaak hebt waar slechts één persoon verantwoordelijk is voor de onderneming
 • Zelfstandige (in bij beroep)
  Ook zelfstandigen (in bijberoep) kunnen genieten van de kmo-portefeuille. Zelfstandige in hoofdberoep houdt in dat je niet gebonden bent aan een werkgever voor je beroepsactiviteit. Hier kunnen één of meerdere personen werken. Wanneer je zelfstandige in bijberoep bent, dan heb je naast je werk in loondienst ook nog een zelfstandige activiteit. Dus deels heb je een arbeidsovereenkomst met een werkgever.
 • Alle beoefenaars van een de vrije beroepen.
  Tot slot kunnen ook personen die vrije beroepen uitoefenen van de maatregel genieten. Vrije beroepen zijn die beroepen die niet in dienstverband worden uitgeoefend. Hieronder vallen bijvoorbeeld juridische beroepen zoals advocaten en notarissen, maar ook medisch beroepen zoals artsen of apothekers. Als boekhouder of accountant kan je ook beroep doen op de kmo-portefeuille. Er zijn verder ook een aantal vrije beroepen die vallen onder de bouwkundige beroepen, denk bijvoorbeeld maar aan een architect.

Wie kan er geen beroep doen op de kmo-portefeuille?

 • Grote ondernemingen
 • Vzw’s
 • Kmo’s die nog in oprichting zijn
 • Tijdelijke handelsvennootschap
 • Vereniging van mede-eigenaars
 • Feitelijke verenigen
 • Stille handelsvennootschappen
 • Maatschap

Hoeveel bedraagt de financiële steun?

Afhankelijk van hoe groot je onderneming is wordt de financiële steun bepaalt. Zo zal een kleine onderneming (ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 2 miljoen euro) kunnen genieten van 30% steun. Middelgrote ondernemingen (ondernemingen met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 10 miljoen euro) zullen dan weer 20% steun krijgen. Uiteraard is er grens bepaald aan dit steunbedrag. Zo is er op jaar basis een maximumbedrag vastgelegd van € 7500.

Zoals al aangegeven kan je deze subsidie gebruiken om beroep te doen op advies of om te investeren in opleidingen. Daar vallen een aantal concrete zaken onder. Zo kan je de verplaatsingskosten van de geregistreerde opleidingsverstrekker daarmee dekken, maar ook catering kosten kan je tot 25 per dag besteden per persoon. Verder kan de subsidie ook gebruikt worden voor het cursusmateriaal dat je moet aanschaffen. Let wel op: Sinds 1 juli 2020 kan je de subsidie niet meer gebruiken voor de kosten die maakt om deel te nemen aan een examen.

Hoe vraag ik mijn subsidie aan?

Je kan heel makkelijk je subsidie online aanvragen. Via deze website van de Vlaamse overheid kan je je subsidieverzoek indienen. Vervolgens stort je het bedrag in je elektronische kmo-portefeuille en de Vlaamse overheid vult dat bedrag dan verder aan met subsidies. Op die manier kan je met dat geld betalen voor de opleidingen of de adviesdiensten.

Wat zijn de voorwaarden voor de kmo-portefeuille,

 • De instantie waarop je beroep doet om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren moet een geregistreerde dienstverlener zijn
 • De exploitatiezetel van de onderneming (of vestiging) moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming moet behoren tot de privésector
 • De onderneming moet voldoen aan de omschrijving van een kmo
 • De onderneming moet geregistreerd staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het moment dat je beroep doet op advies of een opleiding start.
 • NACEBEL-code (een code die de hoofdactiviteit van je onderneming weergeeft) moet geregistreerd staan in de bijlage van het ministerieel besluit van 26 februari 2016
 • De onderneming hoort met alles in orde te zijn wat betreft regelgeving
 • De investering in opleidingen of advies moeten gericht zijn op he verbeteren van de huidige kwaliteit de onderneming

 

 

Geschreven door Thomas
Als oprichter van deze website tracht ik een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle thuisopleidingen, cursussen en studies die er beschikbaar zijn. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk bij te leren.

Mijnstudie.be

Over ons
Blog
Contact
Privacy